So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Máy sấy hấp thụ model HGO

Máy sấy hấp thụ model HGO

  Máy sấy tác nhân lạnh thích hợp cho hầu hết các ứng dụng chung, nhưng đối với những ứng dụng đòi hỏi hoàn toàn không khí khô, máy sấy hấp phụ là giải pháp duy nhất. Đối với những ứng dụng này, Máy sấy hấp thụ không làm nóng (HGO) sẽ cung cấp một điểm sương thấp -40 ° C hoặc, đối với các ứng dụng đặc biệt, thậm chí- 70 ° C (HGL).
  Khí nén được tạo ra trong một tháp, trong khi đó tháp thứ hai được tạo ra với một luồng không khí khô. Sau đó chu kỳ được tự động đảo ngược. Trong hoạt động, kích hoạt alumina adsorbs một lượng độ ẩm tương ứng với trọng lượng và tùy thuộc vào điều kiện làm việc. Mỗi chu kỳ sấy kéo dài 10 phút. Giai đoạn hấp thụ này sau đó là một giai đoạn suy thoái và tái sinh. Phần không khí khô từ 7 đến 15% - được lấy ra từ đầu ra và dẫn tới tháp được tái sinh. Không khí khô, nhờ vào độ ẩm thấp và sự giãn nở xảy ra bên trong tháp thứ hai sẽ sấy "rửa" bằng cách loại bỏ độ ẩm của nó. Không khí tẩy rửa ẩm thông qua van tẩy và xả tự động. Tháp tái sinh
  sau đó quay trở lại để làm khô dòng khí nén. Các chu kỳ sấy - làm khô được diễn ra liên tiếp.
 • Giá sản phẩm
 • Liên hệ
 • Lượt xem
 • 950
 • Tình trạng

thông số của máy sấy hấp thụ model HGO
Thông số của máy sấy hấp thụ model HGO
Máy sấy tác nhân lạnh thích hợp cho hầu hết các ứng dụng chung, nhưng đối với những ứng dụng đòi hỏi hoàn toàn không khí khô, máy sấy hấp phụ là giải pháp duy nhất. Đối với những ứng dụng này, Máy sấy hấp thụ không làm nóng (HGO) sẽ cung cấp một điểm sương thấp -40 ° C hoặc, đối với các ứng dụng đặc biệt, thậm chí- 70 ° C (HGL).
Khí nén được tạo ra trong một tháp, trong khi đó tháp thứ hai được tạo ra với một luồng không khí khô. Sau đó chu kỳ được tự động đảo ngược. Trong hoạt động, kích hoạt alumina adsorbs một lượng độ ẩm tương ứng với trọng lượng và tùy thuộc vào điều kiện làm việc. Mỗi chu kỳ sấy kéo dài 10 phút. Giai đoạn hấp thụ này sau đó là một giai đoạn suy thoái và tái sinh. Phần không khí khô từ 7 đến 15% - được lấy ra từ đầu ra và dẫn tới tháp được tái sinh. Không khí khô, nhờ vào độ ẩm thấp và sự giãn nở xảy ra bên trong tháp thứ hai sẽ sấy "rửa" bằng cách loại bỏ độ ẩm của nó. Không khí tẩy rửa ẩm thông qua van tẩy và xả tự động. Tháp tái sinh
sau đó quay trở lại để làm khô dòng khí nén. Các chu kỳ sấy - làm khô được diễn ra liên tiếp.